Skin Comfort: Klodava Bath Salt No 5 (sensual scent)

Skin Comfort→

Skin Comfort: Klodava Bath Salt No 5 (sensual scent)

Skin Comfort →


In English:

Klodava no. 5 Magnesium-Potassium bath salt with an intense sensual scent. 


På Dansk:

Klodava nr. 5 Magnesium-Kalium badesalt med intens sensuel duft. 

    SKU

    Interested?

    New

    Recommend to a friend